Публикуван в В медиите

 

Как оценявате изминалата година за българските банки – кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?

2012 г. беше година, в която икономиката беше в съвсем лек растеж или близо до нулата, което не е достатъчно, за да се усети. Съответно тенденциите за леко увеличаване на кредитния портфейл бяха налице. Нашият кредитен портфейл порасна с около 9% при средно за системата 3%. Тоест този мит как кредитирането е нулево не се оказа реалност. Същевременно проблемните кредити също продължиха да нарастват, но с много по-бавни темпове, отколкото в предишните години на кризата. Разбира се, другото предизвикателство бяха предполагаемите или налични външни шокове като случващото се с Кипър, което не се отрази по сериозен начин на вътрешния пазар. Това донякъде означава, че и системата е добре регулирана. И, разбира се, въвеждането на нови услуги, особено в сферата на мобилното банкиране и електронните канали.

Кои ще са трите най-важни тенденции за българския банков сектор през 2013?

За 2013 г. имаме един много сериозен фактор, който е политическата ситуация. Тоест, ако България мине относително бързо през този период на нестабилност – да кажем, че в първите шест месеца имаме правителство с относително стабилна перспектива, може да очакваме втората половина да видим вече малко по-сериозен растеж в икономиката и съответно и раздвижване на банковия бизнес. Ако обаче политическата нестабилност по един или друг повод продължи, това ще се отрази негативно върху икономиката, респективно върху банковия сектор. Оттам нататък 2013 г. ще прилича много на 2012 г., т.е. не можем да очакваме чудеса и ще разчитаме да няма допълнителни външни шокове. Нашето предположение е за растеж на годишна база малко по-голям от 1% – това е в добрия сценарий.
Рисковете от кипърската криза не са директни. Развитието на тази криза беше притеснително и за нас. Но всъщност до този момент в 22-та пазара, на които Unicredit присъства, няма директни последици. Индиректно, разбира се, може би ще има няколко българи, които ще загубят пари, бизнес и операции, но това е частен случай. Не очаквам и някакъв сериозен прилив на бизнес и капитали от Кипър, защото има държави, които са по-подходящи за база на такива развития.

Какви са очакванията ви за развитието на сектора през 2013 г.?

Като банка миналата година сме увеличили кредитния си портфейл с 9%. Ще продължим да работим в тази посока, като отчитаме различни фактори на пазара. Например, има група банки, които свиват бизнеса по различни причини, което за нас е възможност да опитаме да привлечем нови клиенти от пазара. Но пак казвам – 2013 г. няма да бъде много по-различна от 2012 г.

Върху какво е фокусът на вашата банка за тази година?

Фокусът ни е подобряване на качеството на обслужване на клиентите, развитие на електронните канали за банкиране и повишаване на ефективността на операциите ни като цяло. Тъй като, когато приходите са ограничени, очевидно, че трябва да оптимизираме и разходите си, за да имаме все пак добри резултати.

 

Оригиналната публикация четете тук